Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Марио Първанов


Анотация

Въпрос

Преди да разреши спора по същество, съдът трябва да се произнесе дали обжалваното решение отговаря на изискванията за валидност и допустимост. Разпоредбата на чл. 5 ГПК задължава съда да решава делата според точния смисъл на законите, а при липса на закон – съобразно принципите на правото, обичая и морала. От това следва, че обвързаността на допускането на касационното обжалване от посочените от касатора основания не се отнася до валидността и допустимостта на въззивното решение. Диспозитивното начало не изключва служебното задължение на съда да извършва валидни процесуални действия по движение и приключване на делото, най-съществени сред които са решенията. Ако съществува вероятност обжалваното въззивно решение да е нищожно или недопустимо, Върховният касационен съд е длъжен да го допусне до касационен контрол, а преценката за валидността и допустимостта, ще се извърши с решението по същество на подадената касационна жалба.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на четвърти май, две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател:

МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове:

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ЕРИК ВАСИЛЕВ

при секретаря Аврора Караджова

изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело №******г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по жалба на ответника по иска [фирма], [населено място], подадена от юрисконсулт К. П. и по жалба на третото лице помагач на ответника по иска [фирма], [населено място], представлявано от пълномощника си адвокат И. Ш., срещу решение №******г. по гр. дело №******г. на Софийския апелативен съд, с което е отменено решение от 12.08.2011 г. по гр. д. №******г. на Софийския градски съд и ответникът по иска С. [фирма] е осъден да заплати на ищцата Л. М. Д. на основание чл. 49 ЗЗД сумата 90 000 лв. - обезщетение за вреди причинени от виновно неизпълнение на задълженията на служители на ответното дружество, на които е възложено поддържане в техническа изправност на асансьор с фабричен №******гистрационен №6648 и е отхвърлен искът в останалата част за разликата над 90 000 лв. до предявения размер от 200 000 лв. като неоснователен.

Ответницата Л.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 281 т. 2 ГПК

Навигация