Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014

докладвано от съдия Камелия Маринова


Анотация

Въпрос

Налице ли е невъзможен предмет на договора по смисъла на чл. 26, ал. 2, пр. 1 ЗЗД в хипотеза на разпореждане с постройка, която към момента на сключването му е разрушена и на нейно място се изгражда нова постройка и задължението на съда да обсъди всички доказателства по делото, сочени от страните като относими към защитните им тези в процеса и да обсъди поддържаните във връзка с тях доводи и възражения при постановяване на решението?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на първи ноември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЧЛЕНОВЕ:

КАМЕЛИЯ МАРИНОВА, ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като изслуша докладваното от съдия Камелия Маринова гр. д. №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПКчл. 293 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на И. Г. К и Е.-М. К, чрез пълномощника им адвокат П. С. против решение №******г., постановено по гр. д. №******г. на Окръжен съд-Варна, с което е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд-Варна за отхвърляне на предявения от И. Г. Кошевой и Е.-М. Кошевой против И. Г. К., Л. К. П. и А. К. П. ревандикационен иск по отношение на 151 кв. м. ид. ч. от дворно място, цялото с площ 518 кв. м., представляващо ПИ с идентификатор 10135.51.537, а по предходен план парцел VІІ-10,11,20в кв.201 по плана на 12 подрайон на града, ведно с построената в същия поземлен имот триетажна еднофамилна жилищна сграда с обща застроена

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация