Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Десислава Попколева


Анотация

Въпрос

В кои случаи работодателят е длъжен да доказва истинността на отразените в протокола за подбор констатации и дали направеното в исковата молба оспорване на съдържанието на протокола за подбор, без същият да е представен по делото, представлява оспорване на констатациите от подбора, както и по процесуалноправния въпрос дали при уважаване на иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ вр. чл. 225, ал. 1 КТ, съдът е длъжен да се произнесе по направеното от ответника-работодател и прието от съда за разглеждане възражение за прихващане със заплатено от него обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ и може ли последното да се кумулира с обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ? (По искове, предявените на осн. чл. 344, ал. 1 КТ, т.1, т.2 и т.3 срещу Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „В. Л.“ – Варна – за отмяна на заповед, с която е прекратено трудовото правоотношение; за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност „старши учител, общообразователен предмет в гимназиален етап-английски език“ и за осъждане на работодателя да заплати обезщетение по чл.225, ал.1 КТ)

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в открито заседание на тринадесети юни през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:

Велислав Павков, Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр. дело №****** по описа за 2021 [/aam]******год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

С ******г.[/aam]****** по касационна жалба на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „В. Л.“-Варна, чрез адв. Ю. Г., е допуснато касационно обжалване на решение №******г. по в. гр. д. №****** [/aam]******г. на Окръжен съд Варна, с което след отмяна на решение №******г. на Районен съд Варна по гр. д. №12298//2020[/aam]****** г., са уважени предявените от Д. К. Г. срещу Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „В. Л.“ – Варна искове с правно основание чл. 344, ал. 1 КТ, т. 1, т. 2 и т. 3 – за отмяна на заповед №РД-09-752/01.09.2020 г., с която е прекратено трудовото й правоотношение; за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност „старши учител, общообразователен предмет в гимназиален етап-английски език“ и за осъждане на работодателя да заплати обезщетение по чл. 225,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  В кои случаи работодателят е длъжен да доказва истинността на отразените в протокола за подбор констатации и дали направеното в исковата молба оспорване на съдържанието на протокола за подбор, без същият да е представен по делото, представлява оспорване на констатациите от подбора? Дали при уважаване на иска по чл. 344,…
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2011 по дело №****/2011
  Подлежи ли на съдебен контрол в производство по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, преценката на работодателя – кой от служителите има по – висока квалификация и работи по – добре?
 • Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2013
  Следва ли изготвеният протокол за подбор да бъде оспорен от работника – ищец, за да е налице необходимост от доказване законосъобразността на подбора от работодателя, или е достатъчно работникът само да твърди, че подбор не е извършван, както и за съдебния контрол върху правото на работодателя да оцени качествата на…
 • Решение №****/**.**.2014 по дело №****/2014
  За правния интерес на наследниците на физическо лице – ищец по трудово дело, да продължат производството когато е предявен само иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация