Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

докладвано от съдия Веселка Марева


Анотация

Въпрос

Как настъпва правоприемството при преобразуване на държавна фирма в няколко еднолични търговски дружества и какъв е реда за прехвърляне собствеността върху недвижимите имоти при такова преобразуване?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на осемнадесети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимир Влахов

ЧЛЕНОВЕ:

Камелия Маринова, Веселка Марева

при участието на секретаря Зоя Якимова като изслуша докладваното от съдия В. Марева гр. д. №******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение №******г. постановено по гр. д. №******г. на Благоевградския окръжен съд, с което е потвърдено решението №******г. по гр. д. №******г. на Благоевградски районен съд, с което е признато за установено по отношение на В. К. Г. от [населено място], С. К. П. от [населено място] и Т. К. С. от [населено място], че [фирма], ЕИК[ЕИК], е собственик на поземлен имот с идентификатор 04279.620.12 по кадастралната карта и кадастрални регистри на [населено място], с площ от 1428 кв. м. и административен адрес [населено място], [улица], по предходен план имот №9042в квартал 6, трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - за друг вид застрояване; отменен е нотариалният акт за собственост върху недвижимия имот, придобит по ЗСПЗЗ, №109, том II, рег. №4778, дело №309/2003 г., съставен

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Навигация