Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Петя ХорозоваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, ІІ-ро отделение, в закрито заседание на 06.01.2023 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ХОРОЗОВА

ИВАНКА АНГЕЛОВА

Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова

т. д. №******год., за да се произнесе, взе предвид:

С разпореждане от 28.11.2022 г., след констатация, че подадената ДЖИ ВИ АД срещу ИНСА ОЙЛ ЕООД искова молба по чл. 47 ЗМТА за отмяна на арбитражно решение по ВАД №******г. на МАС при Сдружение „Алианс за правно взаимодействие е нередовна – не е внесена дължимата държавна такса в размер на 20 445.75 лв., вкл. след дадени с предходно разпореждане на председателя на І т. о. указания за заплащането й, производството по делото е било оставено без движение, а на ищеца е дадена възможност в едноседмичен срок от получаване на съобщението да представи доказателства за внасяне на същата по сметка на ВКС.

Съобщението е редовно връчено на 12.12.2022 г., като до изтичане на предоставения срок указанията не са изпълнени. На ищеца са съобщени и последиците от посоченото неизпълнение, а именно – че производството по нередовната искова молба ще бъде прекратено.

С оглед изложеното и на основание разпоредбите на чл. 129, вр. чл. 128, т. 2 ГПК, съдебният състав на ВКС, ТК, ІІ отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по т. д.№******г. по описа на ВКС, ТК, ІІ т. о.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на ВКС, ТК, в едноседмичен срок от съобщението.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определение по (предстои добавяне)

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия

[cbxwpbookmarkbtn show_count="0" ]