Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Емил Марков


Анотация

Въпрос

Следвало ли е да бъде взето предвид от въззивната инстанция поведението на длъжника, който е платил изцяло присъденото от първостепенния съд застрахователно обезщетение в изпълнение на диспозитива на невлязлото в сила негово решение и дали това доброволно плащане на присъдената сума не е по естеството си признание на иска, а също и представлява ли злоупотреба с процесуални права от страна на този длъжник атакуването на решение, което той вече е изпълнил доброволно?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в откритото заседание на тринадесети юни през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дария Проданова

ЧЛЕНОВЕ:

Емил Марков, Ирина Петрова

при секретаря ЕЛЕОНОРА СТОЯНОВА…………. и с участието на прокурора ……………................., като изслуша докладваното от съдията Емил Марков т. д. №******г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК.

С определение №******г., постановено по настоящето дело, касационният контрол спрямо атакуваната Н. К. Д. от [населено място] отхвърлителна част на решение №******г. на Софийския апелативен съд, ГК, 10-и с-в, по гр. д. №******г. – за разликата между присъденото й на основание чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ застрахователно обезщетение за неимуществени вреди от 100 000 лв. и до предявения негов размер от 400 000 лв., е бил допуснат в хипотезата по т. 3, чл. 280, ал. 1 ГПК по следния правен въпрос от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото: „Следвало ли е да бъде взето предвид от въззивната инстанция поведението на длъжника, който е платил изцяло присъденото от първостепенния съд застрахователно обезщетение в изпълнение на диспозитива на невлязлото в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация