Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

докладвано от съдия Геника Михайлова


Анотация

Въпрос

Когато производството по несъстоятелност е заварено от ЗИДТЗ (обн. ДВ бр. 20/ 28.02.2013 г) и към влизане в сила на закона е влязло в сила решение, с което е уважен искът по чл. 646, ал. 2, т. 4 ТЗ (първоначална редакция на текста), прилага ли се защитата по чл. 647, ал. 3 ТЗ (редакция на текста след изменението със ЗИДТЗ) за правата на третите добросъвестни лица, придобили имота възмездно преди вписването на исковата молба?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Първо отделение в откритото съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател:

Бранислава Павлова

Членове:

Светлана Калинова, Геника Михайлова

при секретаря Даниела Цветкова разгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. №******г.

Производството е по чл. 290 ГПКчл. 293 ГПК.

История на спора

До касационно обжалване е допуснато решение №******г. по гр. д. №******г, с което Варненски апелативен съд, като потвърждава решение №******г. на Варненски окръжен съд, отхвърля иска с правна квалификация чл. 108 ЗС на [фирма] (в несъстоятелност) срещу [фирма] за предаване на владението на сгради и производствени площадки върху стоманобетонови фундаменти - недвижим имот в [населено място], представляващ съвкупност от вещи от шест елемента.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато с определение №******г. по настоящото дело при основанията на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК (общо и допълнително) за проверка на правилността на решението по материалноправния въпрос: Когато производството по несъстоятелност е заварено ЗИДТЗ (обн. ДВ бр. 20/28.02.2013 г) и към влизане в сила на закона е влязло в сила решение, с което е уважен искът по чл. 646, ал. 2, т.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
    Относно правното действие и последиците на исковете по чл. 646 и чл. 647 ТЗ за попълване масата по несъстоятелността и връщане в нея на даденото от несъстоятелния длъжник, и в частност дали след успешното провеждане на горните отменителни искове обявените за нищожни, респ. недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация