Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от Върховен касационен съдКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на единадесети януари, две хиляди и двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков ч. т. д.№******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал. 2 ГПК.

Постъпила е молба от И. Ц. И. с искане за спиране изпълнението на въззивно решение от №******г. по в. т. д.№******г. на САС, с което е потвърдено решение №******г. по т. д.№******г. на ОС Видин, уважаващо предявен от „Хидроинженеринг 1“ ЕООД срещу молителя иск по чл. 266 ЗЗД за сумата от 67 200 лв.

В молбата се сочи, че молителят не разполага с парични средства и не може да представи парично обезпечение, но е готов да обезпечи събирането на претендираната сума чрез недвижим имоти – поземлени имоти /ниви и лозя/, подробно описани в молбата.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени наведените доводи и данните по делото, намира следното:

Настоящият състав споделя изцяло константната практика на ТК на ВКС, съгласно която, с разпоредбата на чл. 282, ал. 2 ГПК е предвидена процесуална възможност ВКС да спре изпълнението на невлязло в сила осъдително решение на въззивен съд, което е обжалвано с касационна жалба в предвидения за това срок, като необходима предпоставка за спирането е представяне на надлежно обезпечение от обжалващата страна. Въпреки липсата на изрична законова дефиниция на понятието „надлежно обезпечение, с оглед разпоредбите на чл. 282, ал. 2 и ал. 3 ГПК, уреждащи начина на определяне на размера на обезпечението, следва изводът, че за целите на производството по чл. 282 ГПК надлежното обезпечение винаги е под формата на парична сума, която се депозира по специална сметка на Върховния касационен съд и служи като гаранция за удовлетворяване на кредитора в случай на благоприятен за него резултат от касационното обжалване на въззивното решение, а в хипотезата на чл. 284, ал. 4 ГПК - като гаранция за обезщетяване на вредите от забавеното изпълнение, претърпени от носителя на признатото с въззивното решение право вследствие неоснователно предприетото от насрещната страна касационно обжалване на решението.

За разлика от обезпечителното производство, в което разпоредбата на чл. 391, ал. 1, т. 2 ГПК позволява да се допусне обезпечение на бъдещ или на вече предявен иск срещу представяне на гаранция съгласно чл. 180 и ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 282 ал. 2 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?