Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Емилия Василева


Анотация

Въпрос

В случай, че Общото събрание на сдружение с нестопанска цел /спортна федерация/ се свиква по инициатива на Управителния съвет и в устава на федерацията не е предвидено мястото за провеждане на Общото събрание, свикано по инициатива на Управителния съвет, то предвид разпоредбата на чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ задължително ли е свикването и провеждането на Общото събрание по седалището на федерацията? Незаконосъобразно ли е проведено Общото събрание на сдружение с нестопанска цел /спортна федерация/ на място, различно от седалището на федерацията? В случай, че съставът на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел /спортна федерация/ се състои от членове – юридически лица /спортни клубове/, представлявани от своите законни представители, като начинът за представляване на членовете – юридически лица изрично е посочен в устава на федерацията, необходимо ли е вписване в поканата за Общото събрание на указания за реда и сроковете за избиране на делегати за събранието, независимо че такова изискване за съдържанието на поканата е предвидено в устава на федерацията? Допустимо ли е съдът да постанови своето решение, без да обсъди всички доводи и възражения на страните, които имат значение за акта му по съществото на правния спор, и без да излага в мотивите преценка на доказателствата, така, както го задължава чл. 12 ГПК?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РОСИЦА КОВАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА, АННА БАЕВА

при участието на секретаря СОФИЯ СИМЕОНОВА, като изслуша докладваното от съдия ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА т. дело №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ответника Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по волейбол“, [населено място] чрез процесуален представител адв. Е. Т. срещу решение №******г. по т. дело №******г. на Софийски апелативен съд, Търговско отделение, 6 състав, с което след отмяна на решение №******г. по т. дело №******г. на Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-15 състав са отменени на основание чл. 25, ал. 4 ЗЮЛНЦ решенията от 10.10.2012г. на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по волейбол“, [населено място] за изменение на чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Устава на федерацията и за избор на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация