Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

докладвано от съдия Вероника Николова


Анотация

Въпрос

Представените с молбата по чл. 303 ГПК решения на ВКС не съставляват нови доказателства по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, тъй като те са постановени след влизането в сила на решението на Варненски окръжен съд, тоест те не са съществували към деня на приключване на устните състезания по делото. Наред с това следва да се отбележи,че постановените след влизане в сила на съдебното решение на Варненски окръжен съд, решения на ВКС по чл. 290 ГПК макар и факти от обективната действителност, не са факти по см. на чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК – т.е. разбиран като елемент от фактически състав по конкретния правен спор, който би променил преценката на съда по вече разрешените спорни правоотношения.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в съдебно заседание на тринадесети юни две хиляди и шестнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

при секретаря Петя Кръстева, като изслуша докладваното от съдия Николова т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 303 ГПК.

Постъпила е молба В. Ц. Д. и Й. А. Д. за отмяна на влязлото в сила решение от 11.06.2014г. по в. т. д. №******г. на Варненски окръжен съд, ТО, с което е отменено решение №******г. по гр. д. №******г. по описа на В., 26-ти състав, като вместо това са отхвърлени исковете, предявени от В. Ц. Д. и Й. А. Д. срещу [фирма]

, [населено място], с правно основание чл. 146, ал. 1 ЗЗП във вр. чл. 143 ЗЗП, за прогласяване нищожността на клаузата на т. 11.1.3., раздел II от сключен между страните договор за банков кредит №******г. и с правно основание чл. 55, ал. 1, предл. първо ЗЗД и чл. 86 ЗЗД, за осъждане на ответника да заплати на ищците сумата 1658.99 евро,

като платена без основание, ведно

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 303 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация