Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014

докладвано от съдия Мария Иванова


Анотация

Въпрос

Относно процесуална легитимация на държавата като ответник по деликтния иск, въззивното решение противоречи на цитираната в определението за допускане на обжалването практика на ВКС и съдилищата.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в публичното заседание на 30.05.2016 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЖИВА ДЕКОВА, ОЛГА КЕРЕЛСКА

при участието на секретаря Северина Толева,

като разгледа докладваното от съдия Иванова гр. д. №******г.,

за да се произнесе, намира следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

ВКС разглежда касационната жалба на Н. Н. срещу въззивното решение на Градски съд София /ГС/ по гр. д. №******г. от 6.12.13 г. в допуснатата до обжалване част, с която е обезсилено първоинстанционното решение по частичните искове на касатора срещу държавата, представлявана от министъра на финансите с пр. осн. чл. 49 и 45 ЗЗД, вр. с чл. 7 Конституцията на РБ, вр. с чл. 13 от КЗПЧОС и чл. 86, ал. 1 ЗЗД и производството по исковете е прекратено като недопустимо. Обжалването е допуснато на осн. чл. 280, ал. 1, т. 1 и 2 ГПК, след констатацията, че по въпроса за процесуална легитимация на държавата като ответник по деликтния иск, въззивното решение противоречи на цитираната в определението за допускане на обжалването практика на ВКС и съдилищата.

Касаторът Н. Н. поддържа жалбата и моли въззивното решение да бъде отменено като

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
    Относно приложението на чл. 7 КРБ и чл. 49 ЗЗД, засягащи проблема за възможността да се ангажира отговорността на държавата за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи, когато тази отговорност не може да се реализира по ЗОДОВ.
  • Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022
    За процесуалната легитимация на държавата да отговаря чрез процесуален субституент по реда на чл. 49 ЗЗД. (По иск срещу Софийски районен съд иск с правно основание чл. 49 ЗЗД, вр. чл. 45 ЗЗД, вр. чл. 7 КРБ за причиняване на неимуществени вреди след незаконосъобразно издаване на изпълнителен лист)
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Навигация