Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

докладвано от съдия Албена Бонева


Анотация

Въпрос

Неустойката поради забава за изпълнение задълженията на страните по предварителния договор представлява ли насрещно задължение по предварителния договор и допустимо ли е съдът да обуславя обявяването на предварителния договор за окончателен по реда на чл. 362, ал. 1 ГПК при условие да се заплати неустойка; следва ли претенцията за неустойка да е предявена с възражение или с иск, за да се приеме за разглеждане от съда?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и шести май две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

БОЯН ЦОНЕВ, МАРИЯ ХРИСТОВА

при секретаря Ани Давидова, като изслуша докладвано от съдията Албена Бонева гр. дело №****** по описа за 2021 [/aam]******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК по допуснатата до касационно обжалване касационната жалба, подадена Г. В. С., чрез адвокат Т. И., срещу въззивно решение №******г., постановено от Бургаски апелативен съд по въззивно гр. д. №****** [/aam]******г., в частта, с която под условие е обявен за окончателен, на осн. чл. 19, ал. 3 ЗЗД, предварителен договор, с който Я. А. А. продава на Г. В. С. свой недвижим имот за сумата от 50 000 евро, платена изцяло, като условието е Г. С. да заплати в двуседмичен срок от влизане в сила на настоящото решение на Я. А. дължима неустойка за забавено изпълнение на задължението за заплащане на цената по предварителния договор, в размер на 12 178,95 евро.

Касационното обжалване е допуснато с определение №******г. по следните въпроси: неустойката поради

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

  • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
    Неустойката поради забава за изпълнение задълженията на страните по предварителния договор представлява ли насрещно задължение по предварителния договор и допустимо ли е съдът да обуславя обявяването на предварителния договор за окончателен по реда на чл. 362, ал. 1 ГПК при условие да се заплати неустойка; следва ли претенцията за неустойка…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация