Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

докладвано от съдия Бонка Дечева


Анотация

Въпрос

Може ли да се допусне делба на дворно съсобствено място, в което има сгради, индивидуална собственост на съсобствениците и следва ли предварително да е проведена и приключила процедурата по чл. 201 ЗУТ, или тя може да се проведе в рамките на делбеното производство?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на 17 май две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ДИЯНА ЦЕНЕВА, БОНКА ДЕЧЕВА

при участието на секретаря Даниела Никова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА гр. дело 600/2016 година

Производството е по чл. 290 ГПК

С определение №******г. по касационна жалба на Г. Х. Й.-К. е допуснато касационно обжалване на решение №******г. по гр. д.№******г. на Окръжен съд -Плевен. С последното е отхвърлен предявеният от касаторката иск за делба против Л. Х. Й. на дворно место от 860 кв. м., съставляващо УПИ VІІІ-1424в кв. 100 по плана на Д. Д..

В касационната жалба се прави оплакване за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон – чл. 201 ЗУТ и нарушение на процесуалните правила, защото е отказано изследване на въпроса за разделянето на процесния УПИ без сградите в него във фазата по допускане на делбата.

Ответницата по касация счита жалбата неоснователна и моли да се остави без уважение.

Върховен касационен съд, първо гр. о., като обсъди заявените в касационната жалба основания и данните по делото, приема следното:

Касационно

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация