Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Костадинка Недкова


Анотация

Въпрос

Когато размерът на паричната престация по договор се определя по силата на закона с индивидуален административен акт на държавен орган и актът бъде отменен по реда на АПК, отпада ли основанието за заплатените преди отмяната суми по договора?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публичното заседание на девети юни две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИАНА КОСТОВА, КОСТАДИНКА НЕДКОВА

при участието на секретаря Милена Миланова, като разгледа докладваното от съдия Костадинка Недкова т. дело N 1320 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Г. М. Р., действаща като ET “Г. М.” срещу решение №******г. по в. д. №******г. на Окръжен съд Варна, с което е отменено решение №******г. по гр. д. №******г. Районен съд Варна и вместо това е отхвърлен предявеният от ET “Г. М.” иск с правно основание чл. 55, ал. 1, предл. трето ЗЗД за осъждане на ответника [фирма] да заплати на ищеца ET “Г. М.” сумата от 22 968,22 лева, представляваща заплатена цена за достъп до мрежата на ответника на отпаднало основание по отменено ВАС решение на ДКЕВР, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане, както и сумата от 536.94 лева, представляваща обезщетение за забава в плащането на главницата

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Навигация