Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от Върховен касационен съдКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

„Разполага ли с възможност съдът на преценка да намали размера на дължимото по чл. 78, ал. 4 ГПК в полза на ответника възнаграждение под нормативно установения за това минимум, когато делото е прекратено преди разглеждане на спора по същество в открито съдебно заседание. Считат, че въззивното определение противоречи на практиката на ВКС, обективирана в определение №34/17.01.2014г. по ч. гр. д. №6312/2013г. на І г. о. на ВКС, определение №461/01.07.2013г. по ч. т. д. №1701/2013г. на ІІ т. о. на ВКС, определение №25/04.03.2009г. по т. д. №638/2008г. на ІІ т. о. на ВКС, определение №66/15.02.2012г. по гр. д. №771/2011г. на I г. о. на ВКС и определение №339/02.06.2014г. по ч. т. д. №1538/2020 на ВКС- основание за допускане до касационен контрол по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и първи декемри през две хиляди двадесет и втора година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН БАЛЕВСКИ

ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Христова т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на Дилияна К. В. и В. Д. В., чрез адв. П. К. против определение №******г., постановено по в. ч. т. д. №******г. по описа на Апелативен съд–Варна, с което е оставена без уважение частната им жалба срещу определение №******г. по т. д. №******г. по описа на Окръжен съд- Добрич. С първоинстанционното определение е отхвърлено искането на жалбоподателите по реда на чл. 248 ГПК за изменение на определение №260014/12.01.2022г. по същото дело в частта за разноските, чрез намаляване на присъдените на ответника по делото „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи“ разноски в размер на 3108 лева.

Жалбоподателите поддържат, че определеният размер на дължимото на НББАЗ адвокатско възнаграждение е прекомерен поради факта, че производството е прекратено, а от процесуалния представител на ответника е подаден единствено отговор на ИМ. Считат, че на този етап от делото спорът е в началната си фаза, с уточняване на надлежни страни и допустимост на иска, а за водене на делото пред една инстанция се изискват редица процесуални действия, събиране и анализ на доказателства и много повече усилия и работа. Намират, че съдът незаконосъобразно е присъдил пълен размер на възнаграждение за пълно представителство пред една инстанция, включващо извършване на всички процесуални действия до окончателно приключване на делото, и то за всеки един от субективно съединените искове ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: I-во отделение, Търговска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?