Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

докладвано от съдия Светла Димитрова


Анотация

Въпрос

Въззивното решение е постановено при липсата на относителна процесуална предпоставка за надлежно упражняване на правото на иск – редовна искова молба. За да е налице тази предпоставка, в исковата молба следва да са изложени обстоятелствата, на които ищецът основава претенцията си за защита. Когато се твърди, че по силата на някакво правоотношение едно лице дължи пари на друго, обстоятелствата, на които се основава искането, задължително включват източника на правоотношението с всичките му индивидуализиращи белези. Ищецът дължи уточнение дали вземането, чиято защита търси, е елемент от правоотношение, възникнало от договорен или от извъндоговорен източник. При твърдения за липса на договор следва да бъдат описани фактите, които да могат да бъдат подведени под съответния състав на неоснователното обогатяване, деликта или гестията. При изложени твърдения за договорен източник на задължението (съответно на кореспондиращото му субективно право, чиято защита се претендира) ищецът не е длъжен да квалифицира договора, но е длъжен да го индивидуализира по време и място на сключването му, субекти и характеризиращи престации.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на осемнадесети май, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАПКА ЮСТИНИЯНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

Л. БОГДАНОВА, С. ДИМИТРОВА

при секретаря Райна Стоименова и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдията С. Д. гр. д. №******год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК и сл..

Образувано е по касационна жалба Н. Д. Д. от [населено място], чрез пълномощника си адв. В. Н. от АК-С., против въззивно решение №******г., постановено по в. гр. д. №******г. на Софийски градски съд, ВО, ІІ-А въззивен състав, с което като е потвърдено решение от 28.07.2014 г. на Софийски районен съд, ГО, 49 състав, постановено по гр. д. №******г., са отхвърлени предявените от Н. Д. Д. срещу [фирма] [населено място], иск с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД за заплащане на сумата 14 000 лв., представляваща имуществени вреди от некачествено изпълнение на договор за предоставяне на дентално лечение (включващи сумата 12 633 лв. - разходи за лечение, заплатени по договора, и 1367 лв. - разходи по отстраняване последиците от неизпълнение на договора,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 281 т. 2 ГПК

Навигация