Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Геника Михайлова


Анотация

Въпрос

(първите два – материално-правни, а другите – процесуално-правни): 1. При съкращаване в щата длъжен ли е работодателят да извърши подбор между всички работници/служители, заемащи сходни длъжности в рамките на обособеното звено? 2. Следва ли работодателят да определи конкретни показатели, относими към критериите по чл. 329 КТ, с оглед възможността за упражняване на съдебен контрол за обективно съответствие на дадената оценка с действителните качества на работниците/служителите, включени в подбора? 3. Достатъчно доказателство за отразените в него обстоятелства ли е протоколът за извършен подбор при оспорване от ищеца на реалното и обективно оценяване на работниците/служителите, между които е извършен подбора? и 4. Следва ли квалификацията на работниците, участвали в подбора, да се преценява въз основа на документи за завършено образование и допълнителна квалификация или е допустимо доказване със свидетелски показания? Касаторът счита въпросите включени в предмета на обжалване (общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационния контрол) и твърди, че въззивният съд им е отговорил в противоречие с актовете на казуално и нормативно тълкуване на Върховния касационен съд по приложените в решението правни норми (допълнителната по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК). По същество се оплаква, че решението е неправилно като постановено при съществени процесуални нарушения и в нарушение на материалния закон (касационните основания по чл. 281, т. 3, предл. първо и 2 ГПК). Претендира разноските по делото.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото съдебно заседание на шестнадесети май две хиляди двадесет и трета година в състав:

Председател: Веска Райчева

Членове: Геника Михайлова

Анелия Цанова

разгледа докладваното от съдия Михайлова гр. д. №******г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

Обжалвано е решение №******г. по гр. д. №******г., с което Окръжен съд – Велико Търново след отмяна на решение №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд – Велико Търново, е отхвърлил исковете на К. Д. Д. срещу „Кроношпан България“ ЕООД по чл. 344, ал. 1, т. 1 – 3 КТ.

Решението се обжалва К. Д. Д. с искане да бъде допуснато до касационен контрол за проверка за правилност по следните въпроси (първите два – материално-правни, а другите – процесуално-правни): 1. При съкращаване в щата длъжен ли е работодателят да извърши подбор между всички работници/служители, заемащи сходни длъжности в рамките на обособеното звено? 2. Следва ли работодателят да определи конкретни показатели, относими към критериите по чл. 329 КТ, с оглед възможността за упражняване на съдебен контрол за обективно съответствие на дадената оценка с действителните качества на работниците/служителите, включени в подбора? 3. Достатъчно доказателство за отразените в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация