Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Димитър Димитров


Анотация

Въпрос

По въпроса за задължението на съда служебно да извърши проверка за редовността на исковата молба, като в случай на констатирани нередовности на същата, предприеме действия по отстраняването им и за привеждането на молбата в съответствие със законовите изисквания.
Дали може да се обяви за относително недействителна по реда на чл. 135, ал. 1 ЗЗД последваща сделка с имуществото на длъжника, без да се обяви по този ред за относително недействителна първоначалната увреждаща сделка?
Представлява ли предявяването и уважаването на иск по чл. 135, ал. 1 ЗЗД за обявяване на относителна недействителност на първоначалната увреждаща сделка условие за допустимост на иска за обявяване на относителна недействителност на последващата сделка или е предпоставка за основателността му; с оглед на връзката между двете оспорвания трябва ли същите да бъдат разгледани в едно производство или е допустимо това да стане в отделни производства?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в съдебно заседание на дванадесети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател:

Добрила Василева

Членове:

Маргарита Соколова, Гълъбина Генчева

При секретаря Емилия Петрова, като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. №******г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 295, ал. 1 ГПК.

История на спора

Производството е по реда на чл. 290 ГПК и е образувано по повод на подадена В. И. Ш., в качеството му на [фирма] [населено място], срещу част от решение 19 255/18.12.2014 година на Софийски градски съд, гражданско отделение, ІV-а състав, постановено по гр. д. №******година, касационна жалба с вх. №******година.

С обжалваното решение съставът на Софийски градски съд е обезсилил първоинстанционното решение №******година на Софийски районен съд, 62-ри състав, постановено по гр. д. №******година, в неговата цялост, като е прекратил производството по предявените от касатора срещу [фирма] [населено място], Д. М. П. и Я. Д. Л. два иска. С първия от тях е било поискано да се признае за недействителен по отношение на касатора сключеният на 17.07.2012 година, между [фирма] [населено място], в качеството му на продавач и Д.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2020
    Относно правното действие и последиците на исковете по чл. 646 и чл. 647 ТЗ за попълване масата по несъстоятелността и връщане в нея на даденото от несъстоятелния длъжник, и в частност дали след успешното провеждане на горните отменителни искове обявените за нищожни, респ. недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация