Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Гергана Никова


Анотация

Въпрос

Относно преценката за достоверност на свидетелските показания, явяващи се основното доказателство за установяване на придобивната давност.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на петнадесети май две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА, СОНЯ НАЙДЕНОВА

като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова гражданско дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба вх.№******г., подадена от Е. Е. С. чрез адвокат Х. Т. от САК, срещу частта от въззивно Решение №******г. по в. гр. д.№******г. на СГС, г. о. ІV б състав, с която (след отменяването в тази му част на Решение №******г. по гр. д.№19458/2020 г. на СРС, ІІ г. о., 56 състав) е отхвърлен предявеният от Е. Е. С. против К. Е. П. иск за делба по отношение на недвижим имот, представляващ самостоятелен обект от сграда - апартамент №34, подробно описан в диспозитива, заснет с идентификатор ***** по КККР, одобрени със заповед №РД-18-32 от 01.04.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ от 66,13 кв. м., който се намира в сграда с идентификатор ****, построена в поземлен имот с идентификатор ***, с административен адрес: [населено място],[жк], [жилищен адрес].

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Висящи, Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация