Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Пламен Стоев


Анотация

Въпрос

1. „Приложим ли е чл. 349, ал. 2 ГПК като способ за извършване на делба на неподеляемо жилище при наличие на комбинирана съсобственост, доколкото делбеният имот представлява съсобственост, възникнала в резултат на повече от един юридически факт”, и 2. „Длъжен ли е въззивният съд да обсъди поотделно и в тяхната съвкупност всички събрани по делото доказателства. Поддържат, че решението е очевидно неправилно.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на пети април две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. №******г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на М. К. Л., М. Р. Л. и И. Р. Л. от [населено място] срещу въззивно решение №******г., постановено по в. гр. д. №******г. на Пловдивския окръжен съд, с оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост - касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК.

С обжалваното решение въззивният съд е потвърдил решение №******г. по гр. д. №******г. на Пловдивския районен съд в частта, с която на основание чл. 349, ал. 2 ГПК на Й. И. Л. е възложен поземлен имот с пл. №* по кадастралния план на [населено място], с площ по графични данни 420 кв. м, за който е отреден УПИ *-* в кв. 83 по плана на [населено място], ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация