Анотация

Въпрос

1. Задължен ли е въззивният съд да посочи всички обстоятелства, които обуславят неимуществените вреди и да изложи мотиви за значението им при определяне размера на обезщетението; 2. Длъжен ли е въззивния съд да определи и присъди обезщетение по чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ при съобразяване на всички факти и обстоятелства, имащи значение за удовлетворяване критерия за справедливост по чл. 52 ЗЗД; 3. Какви са критериите, които следва да се вземат предвид при определяне на размера на обезщетението. Сочи, че въпросите са решени в противоречие с ППВС №4/23.12.1968 г., Тълкувателно решение №3/22.04.2005 г. по тълк. д. №3/2004 г. на ОСГК на ВКС, както и решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК. Позовава се и на основанието по чл. 280, ал. 2 ГПК- очевидна неправилност.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 4-ТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 2-РИ СЪСТАВ, в закрито заседание на петнадесети май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Василка Илиева

Членове: Борис Илиев

Ерик Василев

като разгледа докладваното Василка Илиева Касационно гражданско дело №******година

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационни жалби, подадени от Прокуратурата на Република България и от адв. Й. Й. - пълномощник на Г. С. Г., против въззивно решение №******г., постановено по в. гр. д. №******г. на Апелативен съд - Велико Търново, с което е отменено решение №******год. на Окръжен съд -Велико Търново по гр. д. №******год. , в частта, с която е отхвърлен предявения от Г. С. Г. против Прокуратурата на Република България иск с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ за заплащане на разликата над 1 000 лв. до 5 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на незаконно обвинение по ДП №38/2010 год. по описа на ОСО -ОП - Велико Търново за извършено престъпление от общ характер, прекратено с Постановление на СпП поради недоказаност, влязло в сила на 16.12.2019 год., ведно със законната лихва върху разликата от 16.12.2019

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация