Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Боян Цонев


Анотация

Въпрос

1) при определяне на паричното обезщетение следва ли съдът да вземе предвид претърпените болки и страдания за всяко едно от получените телесни увреждания – тежки, средни и леки в различни части на тялото, и да прецени болките и страданията, които всяко едно от тях причинява на пострадалото лице с натрупване; и 2) при присъждане на имуществени вреди следва ли съдът да прецени, къде съгласно трудовия договор е изпълнението на трудовото задължение на работника – в страната или в чужбина, и съобразно това да приеме, че договорените дневни“ пари към основното трудово възнаграждение, са неразделна част от общото му възнаграждение, което той получава за работата си в чужбина, и съставлява ли невъзможността да полага труд поради трудовата злополука, пропусната полза за получаването на тези дневни“ добавки към трудовото възнаграждение. По отношение на на първия въпрос ищецът навежда допълнителното основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, като поддържа, че въззивният съд е разрешил този въпрос в противоречие с т. II (т. 11) от ППВС №4/23.12.1968 г., решение №125/04.05.2016 г. по гр. дело №4417/2015 г. на ІV-то гр. отд. на ВКС, решение №2/27.02.2018 г. по гр. дело №2303/2017 г. на IIІ-то гр. отд. на ВКС и решение №226/30.01.2019 г. по гр. дело №756/2018 г. на IIІ-то гр. отд. на ВКС. По отношение на втория формулиран въпрос ищецът сочи разпоредбата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, но без да навежда съображения, този въпрос да е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото, а вместо това излага становището си по съществото на спора, че като пропуснати ползи му се дължат командировъчните пари в размер на процесната сума 23 603.70 лв. В изложението на ищеца се цитира и практика на ВКС по тълкуването и приложението на чл. 12 и чл. 235 ГПК, но правен въпрос по чл. 280, ал. 1 ГПК във връзка с тези процесуалноправни норми не е формулиран. Ищецът навежда и основанието за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК, като поддържа, че в обжалваната от него част въззивното решение е очевидно неправилно, и в тази връзка препраща към оплакванията си в касационната жалба, както и към горната част на изложението си.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми април през две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ

МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, гр. дело №******г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на ищеца К. Б. Т. и по касационна жалба на ответника „РЛГ-България” ООД срещу решение №******г., постановено по въззивно гр. дело №******г. на Русенския окръжен съд. С обжалваното въззивно решение, при постановени частична отмяна и частично потвърждаване на първоинстанционното решение №******г. по гр. дело №******г. на Русенския районен съд, като краен резултат е постановено следното: ответното дружество е осъдено да заплати на ищеца сумата 55 000 лв., представляваща обезщетение на основание чл. 200 КТ за неимуществени вреди, изразяващи се в претърпени болки и страдания и неудобства в ежедневието, по причина получените травматични увреждания в резултат на трудова злополука от 17.10.2017 г., настъпила на шосе А-62 (Б. – Фуентес де Оньоро), в землището на Виляверде де Гуареня, Испания, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.10.2017 г. до окончателното ѝ изплащане; като

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация