Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Борис Илиев


Анотация

Въпрос

Нищожно ли е съдебно решение, подписано от съдия с квалифициран електронен подпис, а не ръкописно?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 4-ТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 2-РИ СЪСТАВ, в закрито заседание на петнадесети май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Василка Илиева

Членове: Борис Илиев

Ерик Василев

като разгледа докладваното от Борис Илиев Касационно гражданско дело №******година

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на В. Б. Д. с искане за допускане на касационно обжалване на въззивно решение на Русенски окръжен съд №******г. по гр. д.№******г., с което е прогласена нищожността на решение на Русенски районен съд №******г. по гр. д.№******г. поради липса на изискуемата от закона форма.

Жалбоподателят повдига в изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК като основание за допускане на въззивното решение до касационен контрол твърдение за очевидна неправилност на този акт - чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК. Според него тази неправилност се състои в неправилното разбиране на съда, че формата не е спазена, макар да е съставен електронен документ, съдържащ електронно изявление. Като основание за допускане на касационното обжалване повдига и правен въпрос, който при условията на Тълкувателно решение №1/19.02.2010 г. по тълк. д.№1/2009 г., ОСГТК, ВКС, следва да бъде уточнен в следния смисъл: нищожно

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Висящи, Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация