Анотация

Въпрос

1. Следва ли съдът в доклада по чл. 146, ал. 1, т. 3 и т. 4 ГПК да посочи кои права или кои обстоятелства се признават? 2. Следва ли съдът в доклада по чл. 146, ал. 2 ГПК да укаже на страните за кои от твърдените от тях факти не сочат доказателства? 3. Може ли въззивният граждански съд в мотивите си да приеме, че наказателният съд в присъдата /респективно одобреното споразумение/ е допуснал очевидна фактическа грешка и при положение, че в мотивите си се е позовал на такава, следвало ли е да посочи на кои правила основава твърдението си, че наказателният съд е допуснал очевидна фактическа грешка? Допустимо ли е гражданския съд да установява допусната такава грешка? 4. Допустимо ли е въззиният граждански съд, позовавайки се на разпоредбата на чл. 300 ГПК да приеме други обстоятелства, различни от тези, записани във влязлата в сила присъда /определение за одобряване на споразумение по наказателно дело/ или следва да зачете присъдата на наказателния съд при установяване на очевидната фактическа грешка от наказателния съд при положение, че не може да я отстрани. В този случай следва ли гражданския съд да остави исковата молба без движение с указания към ищцата да изложи фактически положения, свързани с обстоятелството коя ръка й е увредена и да я напъти към събиране на доказателства за пълно и главно доказване, при положение, че такива факктически положения не са били изложени в исковата молба? 5. Допустимо ли е в гражданския процес да бъдат отстранявани допуснати очевидни фактически грешки от наказателния съд при постановяване на присъдата /определението за одобряване на споразумението/? По последния въпрос се навежда основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. По изложеното в касационната жалба и мотивите, породили поставените въпроси, касаторът се позовава и на очевидна неправилност.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 14 март две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА

гр. дело №******година

Производство по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена А. Т. К. против решение №******г. по гр. д.№******г. на Окръжен съд-Ловеч, с което е потвърдено решение №******г., поправено с решение №******г., двете постановени по гр. дело №2065/2021 г. на РС-Ловеч. С потвърденото решение касаторът е осъден на основание чл. 45 ЗЗД да плати на Р. М. Г. сумата 10000 лева - обезщетение за причинени неимуществени вреди, изразяващи си в негативни емоции, стрес, притеснения, уплах, унижение, физически болки, невъзможност за самообслужване, ведно със законната лихва от 30.03.2021 г. и сумата 654,80 лв. - обезщетение за имуществени вреди, изразяващи се в направени разходи за лечение и за адвокат, пряка и непосредствена последица от извършено на 30.03.2021 г. престъпление по чл. 129, ал. 1 НК, за което ответникът е признат за виновен с влязла в сила присъда по НОХД №806/2021 г. на PC Ловеч.

В касационната жалба се навеждат доводи

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация