Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Яна Вълдобрева


Анотация

Въпрос

от значение за изхода по конкретното дело, разрешаването на който е обусловило правните му изводи, постановени в основата на обжалвания съдебен акт. По отношение на този въпрос трябва да е налице някое от допълнителните основания по чл. 280, ал. 1 ГПК - да е решен в противоречие със задължителната практика на ВКС и ВС в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с практиката на ВКС, да е решен в противоречие с актовете на КС на РБ или на Съда на ЕС, или да е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото. В задължителното за съдилищата ТР №1 от 19.02.2010г. по тълк. дело №1/2009г. на ОСГТК се приема, че касаторът е длъжен да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното решение. Върховният касационен съд не е задължен да го изведе от изложението към касационната жалба по чл. 284, ал. 3 ГПК, но може само да го уточни и конкретизира. Посочването на съответната разпоредба на чл. 280, ал. 1 ГПК от касатора или цитирането на съдебна практика, без да е изведен конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос, не е достатъчно да обуслови наличие на основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК. Липсата на формулиран правен въпрос, който да определя рамките, в които Върховният касационен съд селектира касационните жалби, съобразно критериите на чл. 280, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 ГПК по допускане на касационно обжалване, е достатъчно основание обжалваното решение да не се допусне до касационен контрол.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 4-ТО ГО 2-РИ СЪСТАВ, в закрито заседание на петнадесети май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Борис Илиев

Членове: Ерик Василев

Яна Вълдобрева

като разгледа докладваното от Яна Вълдобрева Касационно гражданско дело №******година

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба с вх. №******г., подадена от Х. Н. К., чрез процесуален представител адв. М. Г., срещу решение №******г., постановено по въззивно гр. дело №******г. на Окръжен съд-Ямбол. С въззивното решение след частично потвърждаване и частична отмяна на решение №******г. по гр. д.№1858/2020г. на Ямболския районен съд, упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете Д. Я. П., родено на 27.05.2018г., е предоставено на бащата Я. П., определено е местоживеенето на детето да бъде на адреса на неговия баща в [населено място]; определен е режим на лични контакти между детето и неговата майка Х. Н. К. всяка първа и трета събота от месеца от 10,00 часа до 17,00 часа, 15 дни непрекъснато през лятото, когато бащата не е в платен годишен отпуск и майката Х. К. е осъдена да плаща на малолетното дете, чрез неговия баща и законен представител месечна издръжка

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация