Анотация

Въпрос

не дават основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, поради следните съображения: Съгласно установената практика на Върховния касационен съд, постановеното от решаващия състав на съда решение подлежи на тълкуване, когато то е неясно и поражда съмнения при неговото правилно приложение, т. е. тълкуваното е с цел да се внесе пълна яснота в изразената в диспозитива му воля, за да може да бъде изпълнено. При тълкуването съдът изхожда от формираната в мотивите на решението воля, каквато е била към момента на постановяването му. Съдът не може да цени нови доказателства, да признава нови факти и изобщо по тълкувателен път да постанови нещо различно от обективираната в решението му воля, т. е. недопустимо е в производството по тълкуване съдът да достигне до различен извод от първоначалния. В същия смисъл е формираната съдебната практика на ВКС - напр. решение по гр. д.№179/2014 г., IV г. о., решение по гр. д.№236/2010 г., III г. о., решение по гр. д.№191/2016 г., II г. о. и др., а при липсата на аргументи за необходимостта да бъде изменена или да бъде създадена нова съдебна практика по тълкуването и прилагането на конкретни правни норми, въз основа на които да се установи смисъла на изразената от съда воля при решаването на правен спор, не може да се приеме, че първият поставен въпрос има значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 4-ТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 2-РИ СЪСТАВ, в закрито заседание на петнадесети май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Василка Илиева

Членове: Борис Илиев

Ерик Василев

като разгледа докладваното от Ерик Василев Касационно гражданско дело №******година

Производство по чл. 288 ГПК.

Образувано по касационна жалба на Р. Я. П., чрез особения представител адвокат Б. З. от АК-Велико Търново, срещу решение №******г. по в. гр. д.№******г. на Апелативен съд Велико Търново, с което частично се потвърждава решение №******г. по гр. д.№******г. на Окръжен съд Плевен и е отхвърлен иск на Р. Я. П. против Прокуратурата на Република България, на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗОДОВ, за сумата 7 000 000 лева, като обезщетение на неимуществените вреди от незаконно лишаване от свобода, ведно със законната лихва от 01.06.2012 г. до изплащането й.

Касационната жалба съдържа доводи за неправилност на решението, а в допълнително изложение към нея особеният представител поддържа, че е налице основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса: в светлината на принципа за справедливост, който от своя страна е в конекситет

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация