Анотация

Въпрос

„Следва ли иск за имуществени вреди да бъде разгледан от съда по същество, когато има достатъчно доказателства затова, че лицето, предявило иска, има правен интерес от предявяването му и е представило доказателства за наличието на лични имуществени вреди от наложен запор по иск от КПКОНПИ, който е отменен с влязло решение на съда?“. Релевира се и очевидна неправилност (основание по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК) като порок, от който страда обжалваното определение. Излагат се доводи, че твърдението за несъобразяване с изискванията на чл. 127, ал. 1, т. 4 ГПК е неправилно, тъй като били изложени конкретни факти и обстоятелства, както и достатъчно доказателства за същите. Твърди се, че размерът е уточнен, а именно 50 000 лева имуществени вреди, претърпени от незаконосъобразни действия на КПКОНПИ, представляващи запор на дружествени дялове на дружества, които не са вдигнати до настоящия момент. Сочи се също, че претенцията е уточнена до степен, до която ответникът да не бъде затрудняван в защитата си, а в случай на затруднение ищецът би могъл да поясни и допълни исковата молба.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на петнадесети май две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

като разгледа докладваното от съдията Стоянова ч. гр. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба, подадена от М. В. П., чрез адв. А. Черногорски, срещу определение №******г., постановено по възз. ч. гр. д. №******г. на Софийски апелативен съд. С последното е потвърдено разпореждане №******г., постановено по гр. д. №******г. на Софийски градски съд, с което е върната искова молба вх. №40451/27.06.2022 г., подадена от М. В. П. срещу КПКОНПИ, в частта ѝ, с която е предявен иск за заплащане на сумата от 50 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди през периода 08.07.2015 г. – 27.06.2022 г., ведно със законната лихва.

В жалбата се съдържат оплаквания за неправилност и необоснованост на обжалваното определение и се иска неговата отмяна.

В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване касаторът поставя следния въпрос: „Следва ли иск за имуществени вреди

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 274 ал. 3 ГПК за недопускане, Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация