Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Светла Димитрова


Анотация

Въпрос

Налице ли е нарушение на принципа на диспозитивното начало/чл. 6 ГПК/ и основание ли е това за обезсилване на въззивното решение като недопустимо, когато въззивният съд неправилно е квалифицирал предявения иск, в резултат на което се е произнесъл по непредявен иск – вместо по заявения от ищеца иск с правно основание чл. 109 ЗС е разгледал и постановил решение по чл. 108 ЗС и е предоставил на ищците защита, каквато те не са поискали в нарушение на чл. 6, ал. 2 ГПК и допустима ли е промяна на правната квалификация на иска? Относно основанието и вида на търсената защита между двата иска са различни. Допустимо ли е произнасяне по евентуален иск след уважаване на главния иск и в тази връзка допустимо ли е въззивната инстанция да квалифицира съединяването на исковете като кумулативно, след като от ищцовата страна изрично е заявено, че вторият иск е предявен при условията на евентуалност, налице ли е нарушение на принципа на диспозитивното начало/чл. 6 ГПК/ и основание ли е това за обезсилване на въззивното решение като недопустимо, когато въззивният съд се е произнесъл по евентуално съединен иск по чл. 109 ЗС/а според състава на СГС – чл. 108 ЗС/, без да се е сбъднало поставеното от ищеца вътрешнопроцесуално условие за това – да бъде отхвърлен главният иск по чл. 26 ЗЗД, като се има предвид, че ищецът изрично е изразил волята си, че предявява двата иска при условията на евентуалност, а не като кумулативни? По какъв начин и към кой момент следва да се изчислят дяловете на етажните собственици от общите части по см. на чл. 38 ЗС и по реда на чл. 40 ЗС и съществува ли възможност етажните собственици да искат „попълване” на своите дялове с идеални части, които са били отчуждени преди възникване на етажната собственост, докато всички обекти в сградата са били собственост на едно лице? От кой момент възниква етажната собственост, съсобствеността върху обектите по чл. 38 ЗС и респ. от кога важат ограниченията, предвидени в чл. 38 ЗС? Може ли едноличният собственик на сграда, притежаващ всички обекти на правото на собственост в нея, свободно да се разпорежда с обекти, които биха представлявали общи части по см. на чл. 38 ЗС при евентуално възникване на етажна собственост в същата сграда?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и седми април, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КАПКА ЮСТИНИЯНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

Л. БОГДАНОВА, С. ДИМИТРОВА

при секретаря Райна Стоименова и в присъствието на прокурора като изслуша докладваното от съдията С. Д. гр. д. №******год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК и сл..

Образувано е по касационна жалба Д. М. Л. от [населено място] и от [фирма] [населено място], чрез пълномощника им адв. М. Р. от АК-С., против въззивно решение от 24.06.2015 г., постановено по в. гр. д. №******г. на Софийски градски съд, ГО, ІІ-Д въззивен състав, с което е отменено решението от 27.01.2014 г. по гр. д. №******г. на Софийски районен съд, 29 с-в, и са уважени предявените искове с правно основание чл. 26, ал. 1 ЗЗД и чл. 108 ЗС, като е признато за установено по исковете на Д. Г. С., А. И. С., С. А. Р., Х. Е. М., Б. Банков Б. и И. П. Б., всички със съдебен адрес [населено място], чрез адв. Т. Б., предявени срещу Д.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
    1. От кой момент възниква етажна собственост и по-конкретно възниква ли етажна собственост при отчуждаването на един жилищен етаж от сграда /в случая по реда на ЗОЕГПНС/, при положение че правото на собственост върху отчуждения етаж впоследствие е било възстановено? 2. Към кой момент следва да се преценява дали едно…
  • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
    Какво е по вид съединяването на исковете с един и същи петитум на различни основания и допустимо ли е алтернативно им съединяване? В частност алтернативно ли е съединяването на искове по чл. 108 от ЗС, предявени съответно на основание придобиване на претендираното право на собственост въз основа на сделка и…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Навигация