Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Таня Орешарова


Анотация

Въпрос

във връзка с основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК: 1. Следва ли въззивният съд да основе решаващите си изводи само на показанията на една група свидетели, намиращи се в най-близки родствени връзки със страната (син, дъщеря, съжителка на съпружески начала), без да е обосновал кредитирането на тези заинтересовани свидетели с оглед всички доказателства по делото и без да е базирал преценката си на извода, че данните по делото изключват възможността заинтересоваността на свидетелите да е повлияла на достоверността на показанията им – твърди се противоречие с решение №136/2020 г. по гр. д. №4746/2019 г. на ВКС, ІІІ г. о., решение №338/2013 г. по гр. д. №1269/2012 г. на ВКС, ІV г. о., решение №8/2020 г. по гр. д. №1618/2019 г. на ВКС, ІV г. о.?; 2. Допустимо ли е въззивният съд да приеме, че е налице материална доказателствена сила на документ, който в действителност не удостоверява неизгодни за издателя му факти и да основе на този документ решаващия си извод, въпреки че документът е възможно да бъде тълкуван в смисъл, че удостоверява съвсем различни обстоятелства и факти от приетите от съда? – твърди се противоречие с решение №197/2014 г. по гр. д. №7364/2013 г. на ВКС, ІІІ г. о., решение №51/2010 г. по т. д. №528/2009 г. на ВКС, І т. о., решение №60213/2021 г. по гр. д. №2502/2020 г. на ВКС, ІV г. о.; 3. Въззивният съд длъжен ли е да обсъди и даде отговор на всички относими доводи, аргументи и оплаквания, наведени във въззивната жалба? – твърди се противоречие с решение №261/2020 г. по гр. д. №758/2019 г. на ВКС, ІІІ г. о.; 4. Длъжен ли е въззивният съд да основе решаващите си изводи на формално валидни заключения и да са логически следствия от дадените условия и предпоставки? – твърди се противоречие с решение №145/2021 г. по гр. д. №1178/2020 г. на ВКС, ІV г. о.; 5. Неправилната правна квалификация на иска, дадена от първата инстанция и констатирана от въззивната инстанция по повод наведен довод за това във въззивната жалба, съставлява ли основание за недопустимост на решението? – твърди се противоречие с решение №4/2020 г. по гр. д. №1885/2019 г. на ВКС, ІІ г. о., решение №151/2019 г. по гр. д. №3988/2018 г. на ВКС, І г. о., решение №132/2019 г. по гр. д. №3496/2018 г. на ВКС, ІV г. о. Касаторът се позовава и на вероятна недопустимост на въззивното решение – основание по чл. 280, ал. 2, предл. второ ГПК.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на деветнадесети април през две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

като разгледа докладваното от съдия Орешарова гр. дело №******год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на М. Х. Х., чрез адв. О. Д., срещу въззивно решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Софийски апелативен съд, с която е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Софийски градски съд, с което е отхвърлен предявеният от М. Х. Х. срещу В. Г. Р. иск с дадена от въззивния съд правна квалификация по чл. 59 ЗЗД за заплащане на сумата от 26 250 лв., представляваща предоставена облага без правно основание, ведно със законната лихва от 08.07.2020 г. до окончателното й изплащане.

Касаторът счита, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост.

В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване са поставени следните въпроси във връзка с основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК: 1. Следва ли въззивният

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация