Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Таня Орешарова


Анотация

Въпрос

1/. Какво е предназначението на отпуснатия аванс по договор между възложител и изпълнител, който е обезпечен от застрахователя по договора за застраховка „Гаранция“, клауза 02. „Гаранции за възстановяване на авансовото плащане?; 2/. Следва ли при определяне размера на застрахователното обезщетение по застраховка „Гаранции“, клауза 02. „Гаранция за възстановяване на авансовото плащане съдът да изследва степента на изпълнение от страна на изпълнителя по договора и да отчете изпълнената част от договора? Според касатора тези въпроси са решени в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в решение №64 от 03.06.2011 г. по т. д. №558/2010 г. на ВКС, I т. о., решение №155 от 30.12.2016 г. по т. д. №1819/2015 г. на ВКС, I т. о., поради което моли касационното обжалване да бъде допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Касаторът счита, че поставените правни въпроси са и от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото – основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. Позовава се и на очевидна неправилност на въззивното решение – основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети април две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

разгледа докладваното от съдия Орешарова гр. д. №******г., намира следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве АД, чрез пълномощника му юрк. И., срещу решение №******г., постановено по в. т. д. №******г., постановено по т. д. №******г. по описа на Софийски градски съд, за осъждане на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве АД на основание чл. 432, ал. 1 КЗ да заплати на Министерството на труда и социалната политика сумата от 39 887,76 лв., представляваща застрахователно обезщетение по застрахователна полица №******г. по застраховка „Гаранции“, ведно със законната лихва от 20.01.2020 г. до окончателното изплащане и на основание чл. 86 ЗЗД сумата от 310,24 лв., представляваща обезщетение за забава за периода от 23.12.2019 г. до 19.01.2020 г.

Касаторът счита, че въззивното решение е неправилно поради противоречие с материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и поради неговата необоснованост. За допускане на касационното обжалване се позовава на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация