Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Таня Орешарова


Анотация

Въпрос

1/. Направените от застрахователя като ответник разноски в производството по главния иск, за който е осъден да заплати на ищеца по главния иск поради пълното му уважаване, следва ли да му бъдат присъдени в производството по обратния регресен суброгационен иск срещу застрахования, при условие че същият е уважен и е направено общо искане в петитума на обратния иск за присъждане на разноски?; 2/. Следва ли да бъде формулирано изрично искане от ищеца по обратния иск в петитума на същия за присъждане в производството по обратния иск на направените от него разноски при разглеждането на главния иск, за който е бил осъден поради пълното уважаване на главния иск? Касаторът сочи, че тези въпроси са решени в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в определение №249 от 03.08.2019 г. по ч. т. д. №2599/2019 г. на ВКС, I т. о. Поради това моли обжалването да бъде допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК. Сочи се също, че поставените правни въпроси са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото – основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК. В изложението си касаторът се позовава и на очевидна неправилност на обжалвания съдебен акт – основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2, предл. трето ГПК.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на деветнадесети април две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

като разгледа докладваното от съдия Орешарова ч. гр. д. №******г., намира следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве, чрез пълномощника му юрк. К. И., срещу решение №******г., постановено по в. т. д. №******г., поставено по т. д. №******г. по описа на Софийски градски съд. С първоинстанционното определение е оставена без уважение молбата на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве по чл. 248 ГПК за изменение на решение №******г., постановено по т. д. №138/2020 г. по описа на Софийски градски съд, с която молба „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве е поискало ответникът по обратния иск – Сдружение „Бизнес Център Свищов, да бъде осъдено да заплати на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве и сумата от 2057,92 лв., която същото дружество е осъдено да плати като съдебни разноски по главния иск на ищеца Министерство на труда и социалната политика.

Според

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 274 ал. 3 ГПК за недопускане, Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация