Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Емил Марков


Анотация

Въпрос

Когато според актуалния му дружествен договор едно О. се управлява и представлява от двама или повече управители „заедно и поотделно”, извършените от единия от тях действия в хода на заповедното пр-во, обвързват ли търговското дружество-длъжник и могат ли другите управители на търговеца да оспорват тези действия, като твърдят, че същите не обвързват валидно представляваното от тях търговско д-во? Могат ли останалите управители на О. да направят възражение, че обстоятелствата, които са били известни на другия управител на д-вото, но те не са знаели в свое лично качество, имат характера на „новооткрити обстоятелства” по смисъла на закона /чл. 424, ал. 1 ГПК/ за търговското дружество-длъжник в заповедното пр-во? Могат ли обстоятелствата, които са били известни на единия управител на О., да имат характера на „новооткрити” /по см. на чл. 424, ал. 1 ГПК/ по отношение на същото търговско д-во, ако същите не са били известни на другите управители на същото юридическо лице?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в откритото заседание на тридесети май през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дария Проданова

ЧЛЕНОВЕ:

Емил Марков, Ирина Петрова

при секретаря ЕЛЕОНОРА СТОЯНОВА............................... и с участието на прокурора ………………………...................….., като изслуша докладваното от съдията Емил Марков т. д. №******г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

С определение №******г., постановено по настоящето дело, касационният контрол по отношение обжалваното решение на Великотърновския апелативен съд по т. д №******г. е бил допуснат в хипотезата на констатирана вероятност то да е процесуално недопустим съдебен акт: предвид обстоятелството, че вътрешните отношения между съдружници в О., а в още по-голяма степен и тези между няколкото управители на такова търговско д-во, не би следвало да засягат веднъж вече формираната воля на търговеца /юридическо лице по смисъла на чл. 63, ал. 3 ТЗ/, имащ качеството на длъжник по влязла в сила заповед за изпълнение на негово парично задължение, издадена в заповедно пр-во по чл. 417 ГПК.

Оплакванията на [фирма] са били за необоснованост и постановяване на това въззивно решение както в нарушение на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация