Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Анелия Цанова


Анотация

Въпрос

1. „Налице ли е съкращаване на щата при условие, че длъжността на служителя е въведена в щатното разписание и към момента на издаване на атакуваната заповед за прекратяване на ТПО липсва утвърдена от работодателя нова промяна на щатното разписание на ответното дружество?“; 2. „Може ли работодателят при прекратяване на ТПО поради съкращаване на щата да прилага щатно разписание, прието към момента, в които служителят не е бил в трудово- правни отношения с ответното дружество?“, 3/. „Задължен ли е работодателят са съобрази и приложи Националната класификация на професиите и длъжностите в съответствие с чл. 5, ал. 12 ПИПА на НКПД при наименоване и кодиране на длъжностите по щатното разписание, включ. при промяна на същото?“; 4/. „Съществено различна ли е трудовата функция, чийто трудов резултат е предпоставен от извършването на вече изпълнявана трудова функция?“; 5/. „В конкретният случай има ли различие във функциите на длъжностите „зам. изп. директор“, „зам. изп. директор строителство“ “ и „зам. изп. директор предприятие, като се съобразят обстоятелствата, че съгласно НКПД липсва длъжност „зам. директор строителство“ и че ответното дружество- работодател е акционерно дружество, за което е неприложима длъжността „зам. директор предприятие?“; 6/. „Задължителен ли е подборът по чл. 329 КТ при извършено уволнение поради съкращаване на една щатна бройка за длъжността „зам. изп. директор“ , когато другата щатна бройка за длъжността „зам. изп. директор“ само фиктивно е трансформирана в друга длъжност- „зам. изп. директор строителство?“; 7. „Задължителен ли е подборът по чл. 329, ал. 1 КТ при извършено уволнение поради съкращаване в щата в случай, при който извършеното „съкращаване в щата засяга две съществуващи по щат еднородни длъжности с еднакви трудови функции“.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети април две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

АНЕЛИЯ ЦАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Цанова гр. д. №******г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по подадена Д. Д. Д., чрез процесуалния представител адвокат Пл. С., касационна жалба с искане за допускане на касационно обжалване на постановеното от ОС- Ямбол решение №******г. по в. гр. д. №******г., в частта, с която е потвърдено решение №******г. на РС- Ямбол по гр. д. №******г., с което са отхвърлени предявените от Д. Д. Д. срещу „Технострой Инженеринг 99“ АД искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 - т. 3 КТ.

В касационната жалба се прави искане за отмяна на обжалваното решение като неправилно поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила и противоречие с материалния закон.

С жалбата е представено изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, в което като основания за допускане на касационно обжалване се сочи чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК - противоречие с

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация