Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Илияна Папазова


Анотация

Въпрос

дали следва да се включи в подлежащото на отнемане имущество внесените и постъпили суми по банковите сметки на проверяваното лице, за които не се установява законно основание, но които не са налични към датата на завеждане на иска. Приел е, че предмет на отнемане може да бъде „само наличното към края на проверявания период имущество, което съществува в патримониума на проверяваните лица. Тезата, че може да се отнема равностойност на нена-лично имущество е в противоречие с целта на закона за предотвратяване на обогатяване на лицето чрез използване на незаконно придобитото имущество.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на осемнадесети април през две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА ЧЛЕНОВЕ: МАЙЯ РУСЕВА ДЖУЛИАНА ПЕТКОВА

като изслуша докладваното от съдия Папазова гр. д.№******г. на ІІІ г. о. и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е с правно основание чл. 288 ГПК.

Образувано е въз основа на подадената касационна жалба Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, наричана по-долу за краткост Комисията, чрез процесуалния представител инспектор В. против въззивно решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Апелативен съд Б., с което е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на ОС Бургас в частта за отхвърляне на предявените искове с правно основание чл. 142, ал. 1, вр. ал. 2, т. 2 ЗПКОНПИ, вр.пар.5, ал. 2 ПЗР ЗПКОНПИ срещу М. К. Ж. за отнемане на имущество на следните суми: 1 270евро, равняващи се на 2 483.91лв., представляваща извършени вноски по сметка в спестовен влог в евро в „Юробанк България“АД, сума в размер на 7 450 евро, равняваща се на 14 570.93лв., представляваща извършени вноски по сметка в спестовен

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация