Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Емил Марков


Анотация

Въпрос

Валидно ли е извършено прихващане на две насрещни задължения, което е направено чрез едностранно волеизявление на една от страните, отправено до другата по предвидения в договора начин, в случай, че липсва изрично двустранно подписан протокол за прихващане, и след като страната, получила изявлението за прихващане със свое изискуемо вземане от прихващащия, не се противопоставила на това прихващане? Допустимо и законосъобразно ли е решаващият съд да отхвърли акцесорния иск за законна лихва за забава върху главницата, чиито падеж е датата на извършеното прихващане, след като веднъж приема в мотивите си, че прихващане между страните е било валидно извършено и на това основание присъжда размер на претенцията, формирана като резултат от последното, констатирайки същевременно, че по делото не е представен „изричен протокол за прихващане между страните”? Необходимо ли е да се изготвя и подписва протокол за прихващане между страните, за да може да се приеме, че прихващането е направено по предвидения в ЗЗД ред, а именно чрез едностранно волеизявление на една от страните, отправено до другата? Може ли да се приеме, че длъжникът по парично задължение е изпаднал в забава след покана от кредитора си, в случай че определеният между страните в договора падеж изисква съдействие от длъжника и настъпването му се осуетява от умишлен отказ на последния да окаже такова съдействие? Законосъобразно ли е отхвърлянето на акцесорния иск за забава, поради ненастъпването на падежа на задължението, дължащо се пряко на умишлено неоказване на съдействие от страна на длъжника по същото, опитващ се по този начин да извлече изгода от собственото си неправомерно поведение?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в откритото заседание на тридесети май през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дария Проданова

ЧЛЕНОВЕ:

Емил Марков, Ирина Петрова

при секретаря ЕЛЕОНОРА СТОЯНОВА…..……. и с участието на прокурора ……………….………….., като изслуша докладваното от съдията Емил Марков т. д. №******г., за да се произнесе взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК.

С определение №******г., постановено по настоящето дело, касационният контрол по отношение на атакуваното и от двете страни по спора решение №******г. на САС, ТК, 5-и с-в, по т. д. №******г. е бил допуснат в хипотезата на съществуваща вероятност то изцяло да се явява процесуално недопустим съдебен акт: като постановено по непредявени искове от страна на ищцовото [фирма] против ответното [фирма]-София.

В откритото съдебно заседание пред настоящата инстанция електроразпределителното д-во касатор е заявило чрез своя процесуален представител по пълномощие от САК, че поддържа оплакването си в касационната жалба за недопустимост на атакуваното въззивно решение, изтъквайки, че договорът за присъединяване към електроразпределителната мрежа, макар и да съдържа обещание за сключване на друг договор, не представлява по естеството си предварителен договор за покупко-продажба, подлежащ поради това на обявяване за окончателен по

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация