Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от Върховен касационен съд


Анотация

Въпрос

за задължението на съда да основе решението си върху приетите от него за установени обстоятелства по делото и върху закона – чл. 235 ГПК; за принципа на диспозитивното начало по чл. 8 ГПК, в съчетание с този на служебното началочл. 7 ГПК; за задължението на съда да обсъди исканията и възраженията на страните и да прецени събраните по делото доказателства при постановяване на решението си – чл. 236, ал. 2 ГПК.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 19.04.23 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр. д. №******г., намира следното:

Производството е по чл. 288, вр. с чл. 280 ГПК.

ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на И. С. и К. С. срещу въззивното решение на Окръжен съд Варна/ОС/ по гр. д. №******г. и по допускане на обжалването. С обжалваното въззивно решение са уважени предявените от А. К. и К. К. срещу касаторите искове по чл. 79, вр. с чл. 183 ЗЗД като всеки от ответниците е осъден да заплати на всеки от ищците половината от сумата 6219,51 лв., представляваща половината от дължимото обезщетение за неизпълнение на задълженията по сключените между страните предварителен договор от 8.06.20 г. и договор за покупко-продажба на недвижим имот, скл. с нот. акт №******г. на Варненски нотариус, за предаване на описания в нот. акт недвижим имот, ведно с оборудването и обзавеждането в него и с всички трайно прикрепени елементи, налични към датата на подписване на предварителния договор и нот. акт. Обезщетението е в размер на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация