Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Александър Цонев


Анотация

Въпрос

от значение за изхода на делото и с обуславящо значение за правилността на правните изводи на въззивния съд по спорния предмет. Като израз на диспозитивното начало в гражданския процес касаторът е длъжен да формулира този въпрос в изложението си по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК /ТР №1/2009 г. от 19.02.2010 г. по дело №1/2009 г., ОСГТК/. Едновременно с това е необходимо касаторът да обоснове и допълнително основание по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 1 - т. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване- правният въпрос трябва да е решен в противоречие със задължителната или казуалната практика на ВКС, да е решен в противоречие с практиката на Конституционния съд или на Съда на Европейския съюз, или да е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото. Така предвидените в процесуалния закон изисквания за допускане на касационната жалба до разглеждане в случая не са налице.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 3-ТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 4-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на четвърти май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Жива Декова

Членове: Александър Цонев

Филип Владимиров

като разгледа докладваното Александър Цонев Касационно гражданско дело №******година

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба н а Б. С. С., чрез процесуалния представител адвокат А. Ч. от САК, срещу решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Софийския градски съд, с което като е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Софийския районен съд, са отхвърлени предявените от касатора срещу 120 ОУ „Георги Сава Раковски" и 47 СУ „Христо Г. Данов обективно и субективно кумулативно съединени конститутивни искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ за отмяна на уволнение, извършено със заповед №51 от 01.10.2019 г. на директора на 120 ОУ „Георги Сава Раковски", както и на уволнение, извършено с предизвестие от 04.11.2019 г. и заповед №107 от 04.12.2019 г. на директора на 47 СУ „Христо Г. Данов; по чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ за възстановяване на заеманата до уволнението длъжност „учител по английски език" в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация