Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Александър Цонев


Анотация

Въпрос

са следните: 1. Длъжен ли е въззивният съд да укаже на ищеца в производството, че не сочи доказателства в подкрепа на свои твърдения, въведени в исковата молба, ако прецени, че преценката му относно тези твърдения и тяхната доказаност се различава от тази на първоинстанционния съд; 2. Длъжен ли е въззивният съд да изготви доклад по делото, отговарящ на изискванията на чл. 146 ГПК, и по-конкретно на чл. 146, ал. 1, т. 4 и 5, и ал. 2 ГПК, когато въззивното производство е образувано по жалби на двете страни; 3. След като в доклада по делото съдът посочи, че за определени доказателствени искания ще се произнесе след допълнително уточнение, което следва да се направи от страната, страната направи исканото уточнение и впоследствие искането се отхвърли, съдът дължи ли допълване на доклада по делото, отразяващо тези нови обстоятелства, и дължи ли, в съответствие с изискването на чл. 146, ал. 3 ГПК, да даде допълнителна възможност за ангажиране на алтернативни на отхвърлените доказателствени искания; 4. Когато съдът приеме клауза от договор за нищожна поради противоречието й с нормативен акт, допустимо и основателно ли е да се прави такава преценка и тя да обосновава крайния извод на съда, при положение, че не е реализиран фактически състав на нарушение на твърдяното нарушение на нормативен акт.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, 3-ТО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ 4-ТИ СЪСТАВ, в закрито заседание на четвърти май през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:

Председател: Жива Декова

Членове: Александър Цонев

Филип Владимиров

като разгледа докладваното Александър Цонев Касационно гражданско дело №******година

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „УСПЕХ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" ЕООД, [населено място], чрез процесуалния представител адвокат И. - А. Н., срещу решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Окръжен съд - Враца, с което след частична отмяна и частично потвърждаване на първоинстанционното решение №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд - Бяла Слатина, са отхвърлени предявените от касатора искове с правна квалификация чл. 92, ал. 1, предл. първо и чл. 86 ЗЗД - за осъждането на Е. И. М. да му заплати сумата от 4200 евро, представляваща неустойка в размер на 6 % по неформален договор за посредничество от 31.03.2020 г. /формално озаглавен „Протокол за оглед/ върху офертна цена /сумата, на която се е изповядала сделката/ -70000 евро, ведно с лихвата за забава, считано от датата на подаване на молбата -31.08.2020 г. до окончателното изплащане на вземането и са присъдени

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация