Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Илияна Папазова


Анотация

Въпрос

Посочената в §1 от ДР на З.. дефиниция на понятието „тормоз”, като „нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал. 1, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, принизяваща, унизителна, обидна или застрашителна среда”, имплицитно води ли до извод за наличие на причинени неимуществени вреди? В тази хипотеза, когато по реда чл. 71, ал. 1 З.., с влязло в сила решение е установено извършването на такова нарушение, съдът следва ли само да определи размера на следващото се обезщетение, като счете иска за доказан по основание или следва да изисква от страната доказателства за причиненото увреждане и за причинна връзка между нарушението и причинената вреда?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на двадесет и шести април през две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря Анжела Богданова като изслуша докладваното от съдия Папазова гр. д.№******г. на ІІІ г. о. и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е с правно основание чл. 290 ГПК.

Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от Ц. Б. И. от [населено място], [община], област В. против въззивно решение №******г. по в. гр. д.№******г. на Видински окръжен съд, с което е потвърдено решение №******г. по гр. д.№******г. на Районен съд Белоградчик като е отхвърлен иска й против П. Н. И. в качеството му на представител на [фирма] [населено място] за присъждане на сумата от 10 000лв. обезщетение за неимуществени вреди от осъществена спрямо нея от ответника дискриминация под формата на „тормоз” и „преследване, на основание чл. 74, ал. 1 З.., ведно със законната лихва, считано от 28.02.2014г. и са присъдени разноски. Искането на касаторката е за отмяна на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация