Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Теодора Гроздева


Анотация

Въпрос

Поради очевидна неправилност, тъй като видно от мотивите на въззивния съд, същият е достигнал до явно необосновани и противоречащи си фактически изводи.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, състав на първо гражданско отделение в закрито съдебно заседание на десети май две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Т. Гроздева гр. д.№******г. приема следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК във връзка с чл. 280 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на К. Е. Е. срещу решение №******г. по в. гр. д.№******г. на Окръжен съд- Търговище. С това решение е обезсилено решение №******г. по гр. д.№******г. на Районен съд- Попово в частта му за отмяна на нотариален акт за собственост №57/26.11.2015 г. по реда на чл. 537, ал. 2 ГПК и делото в тази част е върнато на РС за отстраняване липсата на пасивна процесуална легитимация по този иск и е потвърдено първоинстанционното решение в частта му за отхвърляне на предявения от К. Е. Е. срещу Б. Г. У. иск с правно основание чл. 108 ЗС за следните недвижими имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор ***по кадастралната карта на [населено място], общ. Попово, обл. Търговище, м.“И.-“, одобрена със заповед №РД-18-732/20.11.2017 г. на ИД на АГКК, с площ

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Висящи, Опр. по чл. 288 ГПК за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Навигация