Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2023

докладвано от съдия Даниела Стоянова


Анотация

Въпрос

1/ „Кои са относимите обстоятелства въз основа на които съдът прави преценката си за настъпила промяна в обстоятелствата, обосноваваща необходимост от промяна на мерките относно упражняването на родителските права спрямо непълнолетното дете, с оглед защитата на неговия интерес?“ – сочи се противоречие с разрешения в ППВС №1/1974 г.; 2/ „за преценка на обстоятелствата по делото с оглед интереса на детето, за който съдът следи служебно при произнасяне на мерките относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата; 3/ „Какво е значението при определяне на мерките за упражняване на родителските права – отделните обстоятелства /посочени и обсъдени във въззивното решение като част от всички установени/ или на съвкупността от обстоятелствата на разглеждания случай? Какво включва комплексът от обстоятелства, които следва да бъдат взети предвид от съда при определяне мерките за упражняване на родителски права?“; 4/ „С оглед установените по делото факти, полага ли бащата редовно грижи за детето и има ли той родителски капацитет да се грижи и възпитава непълнолетното си дете П. Г., както и отчетена ли е привързаността на детето към бащата?“ – отново се твърди противоречие с ППВС №1/1974 г.; 5/ „Детето, което може да формира свои собствени възгледи, следва ли да му бъде осигурено правото да изразява тези свои възгледи свободно по всички въпроси, отнасящи се до него, като на тях следва ли да се придава значение, съответстващо на възрастта и зрелостта на детето?“; 6/ „Понижаването на успеха на детето при родителя, при който живее пречка ли е същият този родител да е носител на родителски права над детето?“ – сочи се противоречие с решение №1338 от 18.11.2008 г. по гр. д. №5675/2007 г. на V г. о. на ВКС; 7/ „Неплащането на издръжка за минал период от време от единия родител от изключително съществено значение ли е, с оглед всички други многобройно установените, конкретни обстоятелства по делото, за да не му бъдат предоставени родителските права?“ – изтъква се противоречие с приетото в решение №655 от 19.05.2022 г. по гр. д. №6106/2021 г. на Районен съд – Русе и определение №508 от 08.04.2014 г. по гр. д. №7453/2013 г. на III г. о. на ВКС. Касаторът поддържа също така наличието на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по съображения, че обжалваното решение е от значение за точното прилагане на закона и по-конкретно на разпоредбите на чл. 59, ал. 9 СК и чл. 123, ал. 2 СК. Позовава се още на основанието по чл. 280, ал. 2 ГПК в хипотезата на очевидна неправилност на обжалваното решение.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на десети май две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

като разгледа докладваното от съдията Стоянова гр. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на А. П. Г., чрез адв. В. П. К. и адв. Е. Д. М.-П., срещу въззивно решение №******г. по възз. гр. д. №******г. на Окръжен съд – Пловдив, с което е потвърдено решение №******г. по гр. д. №******г. на Районен съд – Пловдив за отхвърляне на предявения от А. П. Г. против Г. Н. Ж.-Г. иск за изменение на постановените по-рано мерки по гр. д. №7666/2011 г. по описа на Районен съд – Пловдив относно родителските права над детето П. А. Г..

В касационната жалба се релевират доводи за неправилност на решението поради допуснато нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост – основания по чл. 281, т. 3 ГПК. Искането е за неговата отмяна.

В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване касаторът поддържа наличието на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация