Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Кристияна Генковска


Анотация

Въпрос

Относно възможността наемодателят да претендира от наемателя под формата на неустойка всички оставащи наемни вноски след прекратяване на договора за наем и след връщане на наетата вещ, когато страните изрично са уговорили такава последица при едностранно прекратяване на наемния договор от наемателя.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в публично заседание на тридесети май през две хиляди и шестнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

при секретаря Петя Кръстева като изслуша докладваното от съдия Генковска т. д. №******г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на [фирма]

, [населено място], чрез процесуален представител адв. П. Г. срещу решение №******г. по т. д. №******г. на Софийски апелативен съд, ТО, 9-ти с-в в частта, с която е потвърдено решение №******г. по т. д. №******г. Софийски градски съд, ТО, VI-1в частта, с която е отхвърлен искът на касатора против [фирма], гр. С. за заплащане на сумата от 26 000 лв., част от цялото вземане от 486 673,20 лв. – неустойка на осн. чл. 92 ЗЗД за предсрочно прекратяване на договора по чл. 5 от договора.

Касаторът поддържа, че изводите на решаващия съд за нищожност на уговорената по договора за наем неустойка поради противоречие с добрите нрави са неправилни. Не кореспондира със събраните доказателства и фактите по делото приетото от въззивната инстанция,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Тълкувателно решение №****/**.**.2009 по дело №****/2009
  1. Представлява ли приватизационният договор търговска сделка? 2. Приложимо ли е правилото на чл. 309 ТЗ към приватизационния договор? 3. В кои случаи и при какви предпоставки уговорката в приватизационните и търговските договори за неустойка ще е нищожна поради накърняване с договора на добрите нрави (чл. 26, ал. 1 ЗЗД)?…
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014
  В случаите на уговорена неустойка при предсрочно прекратяване на договор за финансов лизинг /от лизингодателя по вина на лизингополучателя/, определена в размер на неплатените по договора лизингови вноски, какъв е дължимият размер на неустойката – цялата непогасена част от лизинговата цена или сумата от неплатените лизингови вноски до датата на…
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015
  Допустимо ли е страните по договор за финансов лизинг да уговорят, че при предсрочно прекратяване на договора, лизингополучателят има задължение да заплати лизинговите вноски за периода от прекратяването до края на срока на договора, вкл. под формата на неустойка?

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Има ли обратно действие развалянето на договора за наем и отпада ли задължението на наемателя за плащане на наемните вноски с обратна сила?
 • Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
  Има ли обратно действие развалянето на договора за наем и отпада ли задължението на наемателя за плащане на наемните вноски с обратна сила?
 • Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Длъжен ли е въззивният съд да обсъди всички възражения и доводи на страните за релевантните факти, на които те се основават и да изложи мотиви по тях?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация