Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Соня НайденоваКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА

СОНЯ НАЙДЕНОВА

изслуша докладваното от съдия Соня Найденова гр. дело №******г.

Производството е по реда на чл. 303 ГПК вр. чл. 307, ал. 1 ГПК.

Образувано е по подадена на 06.07.2022 г. чрез РС-Кюстендил, молба от Й. А. А., В. П. И. и И. П. И. (фамилните имена на последните двама молители и ЕГН на В. И. уточнени с молба постъпила в съда на 29.12.2022 г.), тримата като наследници на починалия П. И. А., за отмяна на влязло в сила решение №******г. по гр. д. №******г. по описа на ВКС, І г. о., с което е отменено въззивното решение №******г. по в. гр. д.№******г. на Кюстендилския окръжен съд, Гражданска колегия, и вместо него е постановено друго, като е признато за установено на основание чл. 124, ал. 1 ГПК по отношение на П. И. А. и Й. А. А., че А. И. А. е собственик по наследство от родителите си И. А. К. и Н. П. К., на 1/2 ид. ч. от от УПИ **, кв.6 по плана на [населено място], общ. К., одобрен със заповед №1606 от 16.04.1962 г., ведно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда, стопанска постройка и навес, находящи се в [населено място], общ К., [улица], отменен е на основание чл. 537, ал. 2 ГПК констативен нотариален акт за собственост №199, том I, рег.№7369 по нот. д.№158 от 03.08.2018 г., издаден от Л. Х.- нотариус с рег.№* по Регистъра на Нотариалната камара на РБ, до размер на 1/2 ид. ч. от гореописания имот, и са осъдени П. И. А. и Й. А. А. да заплатят на А. И. А. сумата 715 лв. разноски по делото за трите съдебни инстанции.

Молителите се позовават на основание за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК, предвид обстоятелството, че общият им наследодател П. И. А. е починал на 21.01.2021 г., в хода на касационното производство, поради което наследниците му не са били конституирани и призовани за делото на ВКС при разглеждането му, и по тази причина постановеното на 15.06.2022 г. решение на ВКС следва да бъде отменено на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК.

Не е подаден отговор по молбата от насрещната страна - А. И. А..

Върховният касационен съд, състав ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 307 ГПК

Отделение/Колегия: II-ро отделение, Гражданска колегия

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?