Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2014

докладвано от съдия Ваня Алексиева


Анотация

Въпрос

Относно определения за значим за изхода на делото въпрос на материалното право, който доуточнен от настоящата инстанция в съответствие със задължителните постановки в т.1 на ТР № 1/19.02.2010 год. на ОСГТК на ВКС, се свежда до приложимия закон - Закон за железопътния транспорт или Закон за държавната собственост, при отдаване под наем на имоти, които към 2003 год. са държавна собственост - предоставени за управление на създаденото със закон юридическо лице, имащо статут на държавно предприятие - правоприемник на НК „Б".

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, второ отделение, Търговска колегия в съдебно заседание на 26.01.2016 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

НИКОЛАЙ МАРКОВ, СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА

при участието на секретаря Л. Златкова и в присъствието на прокурора

изслуша докладваното от председателя ВАНЯ АЛЕКСИЕВА т. дело №******година

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

Образувано е по касационната жалба на Н. К. "Ж. И.", гр. София против въззивното решение на Пловдивския апелативен съд №******г., по в. гр. д. №******г., с което след отмяна на първоинстанционното решение на Пловдивския окръжен съд №******г., по гр. д.№******г. са отхвърлени, като неоснователни, предявените от касатора срещу [фирма] / предишно наименование [фирма]/ обективно кумулативно съединени установителни искове по чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД.

С касационната жалба е въведено оплакване за неправилност на обжалваното решение, по съображения за необоснованост, допуснато нарушение на материалния закон и на съществените съдопроизводствени правила - касационни основания по чл. 281, т. З ГПК.

Основното възражение на касатора, поддържано и в проведеното по делото открито съдебно заседание, е срещу законосъобразността на извода на въззивния съд, че приложими в договорните отношения между страните, произтичащи от сключените помежду им

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация