Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2015

докладвано от съдия Златка Русева


Анотация

Въпрос

Тече ли придобивна давност в полза на упражняващия фактическа власт върху земеделски недвижим имот от 22.11.1997г. по силата на чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ/ДВ бр.107/1997г./,за който имот не е приключила земеделската реституция с окончателен акт на административния орган-Общинска служба”Земеделие и гори”?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на 20.01.2016 две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

ЗЛАТКА РУСЕВА, ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при участието на секретаря ТОДОРКА КЬОСЕВА

изслуша докладваното от председателя (съдията) ЗЛАТКА РУСЕВА

дело №******година

Производството е по чл. 290 ГПК.

Образувано е по касационна жалба вх.№******г., подадена А. М. Б., М. О. Б. и Д. О. Б., чрез пълномощника им адвокат В. Б., против решение от 03.02.2015г. на Софийски градски съд, гражданско отделение,ІІ-Д въззивен състав, постановено по гр. д.№******г. по описа на същия съд, с което се потвърждава решение от 19.11.2009г. постановено по гр. д.№******г. за отхвърляне на предявения от А. М. Б., М. О. Б., Д. О. Б., Т. Л. Б., М. С. М., Б. И. В. и Н. Т. В. против Р. Ц. Б., ревандикационен иск за предаване на собствеността и владението на недвижим имот: част от УПИ VІІ-284, кв.29 по ЗРП на в. з.”Б. п.” в кв. Б., гр. С. с площ от 770 кв. м, показан на служебна скица като имот пл.№284 при съседи: път, парцел VІІІ-285 и парцел VІІ-284.

В касационната жалба се правят оплаквания, че

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация