Определение №****/**.**.2020 по дело №****/2019

докладвано от съдия Веселка Марева


Анотация

Въпрос

Поражда ли правно действие учредяването на право на строеж по чл. 56, ал. 3 ЗТСУ /отм./ върху дворно място съпружеска имуществена общност, извършено само от единия съпруг, по време на действието на Семейния кодекс от 1968г. и намира ли приложение за това разпореждане пар. 4 ПР СК 1985 /отм./?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети февруари през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Маринова

ЧЛЕНОВЕ:

Веселка Марева, Емилия Донкова

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№******година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение от 19.04.2019г. по гр. д. №******г. на Варненски окръжен съд, с което отчасти е потвърдено и отчасти е отменено решение №******г. по гр. д. №******г. на Варненски районен съд, при което като краен резултат е постановено следното: 1/ уважен е иск по чл. 108 ЗС на Р. Д. П. против “Панталеев ЕООД, ЕИК 103972279, за признаване правото на собственост на основание наследствено правоприемство и приращение, и за предаване владението върху 1/8 ид. ч. от първи и втори жилищни етажи, избен етаж и тавански етаж от еднофамилна жилищна сграда с иднетификатор ****, находяща се в поземлен имот с идентификатор *** по КК на [населено място], целия с площ от 510 кв. м.; 2/ отхвърлен е иска на Р. Д. П. против “Панталеев ЕООД по чл. 108

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

 • Постановление № 1/1953 от 13.07.1953 г.
  За формата и съдържанието на решението и присъдата.
 • Тълкувателно решение №****/**.**.2000 по дело №****/2000
  По въпроси на въззивното производство по граждански дела съгласно ГПК /отм./
 • Постановление № 1 от 29.03.1965 по гр. д. №7/1964
  За приложното поле на чл. 135 ЗЗД.
 • Постановление №****/**.**.1985 по дело №****/1985
  По някои въпроси за правомощията на втората инстанция по граждански дела.
 • Тълкувателно решение №****/**.**.1983 по дело №****/1983
  1. Обща част ли е таванското помещение в сграда, в която етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици? 2. Има ли различие в правния режим между подпокривното пространство, което не може да се ползва за каквито и да е цели, освен за изолация между етажа и покрива и…
 • Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016
  Относно задължението на въззивната инстанция да разгледа всички оплаквания, възражения и въпроси, повдигнати във въззивната жалба – чл. 269 ГПК, да действа като инстанция по същество, като формира самостоятелни изводи от приетото за установено, да обоснове решението си върху приетите от него за установени обстоятелства по делото и закона.
 • Решение №****/**.**.2013 по дело №****/2012
  Подаденото заявление по чл. 56 ал.2 ЗТСУ / отм./ , без да е направено в изискуемата за това форма и без спазване изискванията на закона- заявление с нотариална заверка на подписите и вписване в нотариалните книги , води ли до опорочаване на акта за учредяване правото на строеж, произнесен от…

Цитирано в

 • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
  Поражда ли правно действие учредяването на право на строеж по чл. 56, ал. 3 ЗТСУ /отм./ върху дворно място съпружеска имуществена общност, извършено само от единия съпруг, по време на действието на Семейния кодекс от 1968г. и прилага ли се за това разпореждане пар. 4 ПР СК 1985 /отм./?
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне, чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация