Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

докладвано от съдия Снежанка Николова


Анотация

Въпрос

Наличието на жилищно-спестовен влог на името на единия съпруг от преди брака основание ли е да се приеме последващата парична компенсация по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ за лично имущество, вложено в придобиването на имота по време на брака и да изключи приложението на чл. 19, ал. 1 СК и чл. 27 СК от 1985 год. /отм./?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и шести септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретаря Т. Иванова, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. №******год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл. , образувано по касационната жалба на Е. Р. Х., чрез пълномощника й адвокат М. С., против въззивното решение от 13.11.2015 год. по гр. д. №******год. на Плевенския окръжен съд в частта му, с която е потвърдено първоинстанционното решение от 15.06.2015 год. по гр. д. №******год. на Плевенския районен съд, с което е допусната съдебна делба на недвижим имот в [населено място], представляващ апартамент №26, подробно описан в решението, между Е. Х. с дял 68 653 и Д. А. с дял 302 847 от общо образуваните от имота 371 500 равни дяла.

Касаторката поддържа оплаквания за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени процесуални нарушения и необоснованост, с искане за отмяната му и вместо това делбата на имота се допусне при

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2023 по дело №****/2022
    Налице ли е влагане на лични средства на единия съпруг при придобиване на жилище по реда на ЗУЖВГМЖСВ по време на брака, когато продажната цена на имота е заплатена към момента на сключване на договора за покупко-продажба в брой, а левовата компенсация от Националния компенсационен жилищен фонд е платена след…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Навигация