Решение №****/**.**.2016 по дело №****/2016

докладвано от съдия Бонка Дечева


Анотация

Въпрос

Частен земеделски имот, находящ се в застроената територия за който няма данни да е отнеман юридически, или фактически може ли да бъде придобиван по давност, за него приложима ли е забраната на чл. 86 ЗС, прилагат ли се правилата за имоти по пар.4 ЗСПЗЗ и приложима ли е нормата на чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ? Може ли да се придобие по давност идеална част от такъв имот от физическо лице, придобило владението по частен писмен договор?

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на 10 май две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА, БОНКА ДЕЧЕВА

при участието на секретаря Даниела Никова и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА гр. дело 356/2016 година

Производството е по чл. 290 ГПК

С определение №******г. по касационна жалба на Т. Д. П. е допуснато касационно обжалване на решение №******г., по гр. д.№******г. на СГС, с което е отменено решение от 01.11.2013г. по гр. д.№******г. на Софийски РС н частта, с която е уважен иска по чл. 124, ал. 1 ГПК за ½ ид. ч. от процесния недвижим имот, и вместо това е отхвърлен иска, предявен от касаторката да се признае за установено по отношение на Столична Община р-н „Нови Искър”, че ищцата е собственик на основание придобивна давност на ½ ид. ч. от дворно место с площ 946,42 кв. м., съставляващо поземлен имот с идентификатор 41010.4475.47, находящ се във вилна зона „К.”, м. „Б.”. Прието е, че за останалата ½ ид. част от имота, за която РС също е уважил иска, е допуснал очевидна фактическа

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

  • Решение №****/**.**.2020 по дело №****/2019
    Относно възможността част от дворно място, попадащо извън регулация, за което няма данни юридически и фактически да е отнето от собствениците и да е приобщено и обработвано от ТКЗС, ДЗС и др., да се придобие по давност и за действието на чл.86 ЗС по отношение на такива имоти.
  • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2020
    Реституционният закон няма за цел да отнема правото на собственост, чието упражняване е продължило и след колективизацията, като не всички земи, които се намират извън регулационния план на населеното място имат земеделски характер.
  • Решение №****/**.**.2021 по дело №****/2021
    1. Придобил ли е ответникът правото на собственост по отношение на процесния имот по способите, предвидени в закона - респ. чл. 25 ЗСПЗЗ, чл. 19 ЗСПЗЗ? 2. Коя е приложимата правна норма- тази на пар. 4а, ал. 4 ПЗР ЗСПЗЗ или тази на чл. 25 ЗСПЗЗ, в случаите когато ползувателят…
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Навигация