Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от Върховен касационен съд


Анотация

Въпрос

са неотносими към конкретното дело. Тези въпроси /1. Може ли искането на съделител по чл. 341, ал. 2 ГПК за включване в делбеното производство и на други имоти на общия наследодател да бъде направено писмено с отговора на исковата молба или може да се направи само с отделна молба? и 2. Следва ли имотите, за които се иска да бъдат включени в делбата, да са конкретно индивидуализирани или е достатъчно да се посочи техният вид, площ и местонахождение и може ли страната, която не разполага с документ за собственост, да направи искането за включване на имотите в производството по делба и да представи доказателства за това в неговия ход?/ предпоставят, че по делото е направено искане по чл. 341, ал. 2 ГПК за включване в делбата на други имоти, освен посочения в исковата молба застроен имот в [населено място]- било то в отговора на исковата молба или в нарочна молба, представена в първото проведено по делото съдебно заседание или до приключване на делото пред първата инстанция. По конкретното дело обаче такова искане не е направено от касатора Д. К.: Видно от подадения от него отговор на исковата молба, в него е оспорено твърдението на ищците в исковата молба, че наследодателката Е. Първолова не притежава друг имот, освен имота в [населено място]. Искане по чл. 341, ал. 2 ГПК за включване в делбата на други имоти, собственост на Е. Първолова, обаче не е направено нито в отговора на исковата молба, нито в последваща молба, представена до приключване на първото по делото съдебно заседание или до приключване на делото в първата инстанция.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Гражданска колегия, състав на първо гражданско отделение в закрито съдебно заседание на двадесет и шести април две хиляди двадесет и трета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДОВА

МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Т. Гроздева гр. д.№******г. приема следното:

Производството е по реда на чл. 288 във връзка с чл. 280 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Д. Н. К. срещу решение №******г. по в. гр. д.№******г. на Софийския градски съд, гражданско отделение, IV в състав за потвърждаване на решение №******г. по гр. д.№******г. на Софийския районен съд, 75 състав, с което е:

1. намалено по възражение на Е. К. Д. универсално завещателно разпореждане от Е. Н. П. в полза на Д. Н. К., направено с нотариално завещание от 15.07.2014 г. до размер на 2/6 идеални части и е възстановена запазената част на Е. К. Д. от наследството на Е. Н. П. в размер на 2/6 ид. ч. и

2. допусната делба на поземлен имот, находящ се в [населено място], [улица] площ от 665 кв. м., представляващ имот с идентификатор..... по кадастралната карта на [населено място] от 2012 г., заедно

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Опр. по чл. 288 ГПК за недопускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация