Определение №****/**.**.2023 по дело №****/2022

докладвано от съдия Таня Орешарова


Анотация

Въпрос

в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК и е формулиран въпрос, относно това представляват ли имущество по смисъла на пар. 1, т. 4 ДР ЗПКОНПИ и участват ли при определяне на размера на несъответствието, съобразно разпоредбата на пар. 1, т. 3 ДР ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, ако същите не са налични в патримониума му в края на проверявания период и подлежат ли на отнемане в полза на държавата. Сочи, че въззивното решение по този въпрос противоречи на решение №29/12.04.2021год., по гр. дело №1021/2019год., ІІІ г. о. на ВКС.

Отговор

Отговорът на въпроса е достъпен само за нашите абонати. Ако имате закупен абонамент, моля, влезте в личния си профил.

Ако все още нямате закупен абонамент, можете да се абонирате за пълен достъп до системата на "Българското прецедентно право" сега!

Текст

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на десети май през две хиляди двадесет и трета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

като разгледа докладваното от съдия Орешарова гр. дело №******год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ срещу решение №******г. по в. гр. д. №******г. на Апелативен съд – Варна, с което е потвърдено решение №******год., на ОС Търговище, постановено по гр. дело №******год., с която предявените от касатора срещу П. К. П. и Д. С. П. искове с правно основание чл. 153 ЗПКОНПИ за отнемане на незаконно придобито имущество в посочен размер са отхвърлени.

Върховният касационен съд, трето гражданско отделение, констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу съдебен акт, който подлежи на касационно обжалване. В жалбата се излагат оплаквания за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния и процесуалния закон и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на бюлетин "Dictum Плюс" е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

Вижте абонаментните планове


Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.
Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения по чл. 288 ГПК, Предстои добавяне (допуска/недопуска)

Отделение/Колегия: ******

Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Навигация